Bezpłatna wycena

Informacja o nagrywaniu rozmowy telefonicznej

Nagrywanie rozmów a przetwarzanie danych osobowych

Z artykułów 13. i 14. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) wynika, że przedsiębiorca ma obowiązek informowania klienta o fakcie przetwarzania danych osobowych. Danymi osobowymi są np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. Warto również wiedzieć, że nagranie rozmowy telefonicznej to również dane osobowe. W przypadku central telefonicznych, innych urządzeń telekomunikacyjnych lub usług ineternetowych do komunikacji taki obowiązek również występuje, dlatego w trakcie połączenia telefonicznego przedsiębiorca powinien klienta poinformować o tym, że przetwarza dane osobowe (nagrywanie rozmów i przechowywanie tych nagrań to również przetwarzanie danych).

W jakich przypadkach obowiązek informacyjny występuje?

Jak spełnić obowiązek RODO?

Jeśli z któryś powyższych przypadków występuje, przedsiębiorca powinien w trakcie rozmowy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych np. komunikatem lektorskim. Istnieje obowiązek informowania o nagrywaniu rozmowy telefonicznej, ponieważ wpisuje się to w przetwarzanie danych osobowych. Pełna informacja (klauzula RODO) jest nieco dłuższym tekstem i jej odsłuchanie niekoniecznie musi być wygodne. Można zrobić to na różne sposoby. Przykłady:

Warto wiedzieć, że najczęściej w przypadku mikro i małych firm wystarczy prosta informacja. Rozbudowana klauzula i opracowanie procedur obowiązuje firmy, które zajmują się masowym przetwarzaniem danych np. call center lub agencje badawcze, a także administrację publiczną, organizacje pozarządowe, urzędy, uczelnie, szkoły itp.

Informacja RODO w komunikacie telefonicznym
PRZYKŁADY:

Komunikat o nagrywaniu rozmowy

Uprzejmie informujemy, że rozmowa jest rejestrowana. Jeśli nie zgadzasz się na nagrywanie, rozłącz się.
Informujemy, że rozmowa jest nagrywana. Jeśli nie zgadzasz się na rejestrowanie rozmowy, zapraszamy do kontaktu mailowego: (tutaj adres)
W celu poprawy jakości naszych usług, rozmowa może być rejestrowana. Jeśli nie zgadzasz się, zakończ połączenie.
Rozmowa jest nagrywana. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o przerwanie połączenia.
W trosce o bezpieczeństwo i w celu zachowania najwyższej jakości obsługi, rozmowa jest nagrywana. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia i wysłanie zapytania pocztą elektroniczną
Informujemy, że w celu podniesienia jakości naszych usług i zwiększenia Państwa bezpieczeństwa, rozmowa będzie nagrywana. Jeżeli nie wyrażacie Państwo na to zgody, prosimy o rozłączenie się.
Aby zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług informujemy, że rozmowa może być nagrywana. Jeżeli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o zakończenie połączenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest (nazwa firmy i adres siedziby). Dane będą przetwarzane celem realizacji usług sprzedaży.
Jednocześnie informujemy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z RODO.

W przypadku gdy po pełną treść klauzuli informacyjnej RODO chcemy klienta odesłać na stronę internetową firmy można do komunikatu dodać np.:

Aby zapoznać się z pełną informacją na temat przetwarzania danych osobowych, zapraszamy na stronę (tutaj adres).

Gdy posiadamy klauzulę nagraną przez lektora i nagranie zostało umieszczone w centrali jako komunikat, klienta możemy odesłać do jej odsłuchania:

Aby odsłuchać pełną klauzulę informacyjną RODO, wciśnij pięć

 

POTRZEBUJESZ NAGRANIA LEKTORSKIEGO DO ZAPOWIEDZI TELEFONICZNEJ?
Chętnie je wykonam. Zapraszam do kontaktu!

Jestem lektorem i od lat wykonuję takie nagrania
Profesjonalne komunikaty lektorskie na zamówienie
Zapoznaj się ze szczegółami